Altres activitats

Montse Solsona imparteix la conferència "La custòdia compartida a Catalunya i a la resta d'Espanya: és una expressió del sistema de gènere?"

Organitza: Grup de Geografia i Gènere del Departament de Geografia de la UAB

Lloc: Sala DAG (B9/1062). Departament de Geografia, UAB

Hora: 10:30 - 12:30