Altres activitats

Paulina Estay Díaz presenta el Treball de Recerca del Màster en Estudis Territorials i de la Població-Demografia

Organitza: Centre d'Estudis Demogràfics; Departament de Geografia (UAB)

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 11:00 - 12:30

Alumna: Paulina Estay Díaz
Títol: Análisis de los sistemas residenciales latinoamericanos desde una perspectiva demogràfica
Direcció: Juan A. Módenes
Tribunal: Julián López-Colás; Antonio López-Gay; Juan A. Módenes
Trib.P.Estany
D’esquerra a dreta: Julián López Colás; Juan A. Módenes; Paulina Estay i Antonio López Gay