Altres activitats

Qi Cui defensa el Treball Final de Recerca de l'EDSD "The extended decomposition of the changing sex gap: A further investigation"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 09:30 - 10:30

Director: Albert Esteve
Membres del tribunal: Diederik Boertien (CED); Nicolai Suppa (CED);, José Manuel Aburto (University of Southern Denmark).