Altres activitats

Taller sobre estadísticas de dependencia y demanda de cuidado de adultos mayores en Cuba

Organitza: Oficina Nacional de Estadística e Información-ONEI

Lloc: Oficina Nacional de Estadística e Información, Ciudad de La Habana (Cuba)

Tot el dia

L’Oficina Nacional de Estadística e Información-ONEI, de Cuba, ha encarregat al Centre d’Estudis Demogràfics la realització del Taller sobre estadísticas de dependencia y demanda de cuidado de adultos mayores en Cuba, que es realitza a la Ciudad de La Habana, del 24 al 28 de setembre.

Els investigadors del CED que imparteixen el Taller són: Albert Esteve, Amand Blanes i Marc Ajenjo.

D’esquerra a dreta: Albert Esteve; Juan Carlos Alonso (ONEI);
Amand Blanes; Marc Ajenjo i Mª del Carmen Franco (ONEI)

El taller s’estructura en una sessió introductòria i 5 mòduls:
– Sessió introductòria: situació demogràfica i envelliment (comparativa entre Catalunya, Espanya i Cuba) i presentació del Programa de Atención al Adulto Mayor en Cuba
– Població i envelliment
– Estat de salut de la població. Conceptes i indicadors
– Estat funcional i participació de la gent gran
– Cura de la gent gran
– Residència i convivència de la gent gran

El Taller va dirigit als investigadors/es del Departamento de Estudios de Población del Censo de Estudios de Población y Desarrollo de l’Oficina Nacional de Estadística e Información –ONEI i a especialistes en geriatria del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

L’objectiu del Taller és enfortir els seus coneixements sobre el processament, construcció d’indicadors, estratègia analítica i difusió dels resultats de la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento de la Población (ENEP), amb especial ènfasi a l’estat de salut, dependència i demanda de cura de les persones grans i molt grans a Cuba.

Taller amb Amand Blanes

Taller amb Marc Ajenjo

El Taller es realitza en el marc del projecte “Apoyo a la modernización Económica de Cuba – Intercambio de experiencias Unión Europea-Cuba II”, gestionat per la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).