Gestió econòmica i pressupostària

Seu Electrònica: Factures electròniques

A partir del 15 de gener de 2015, els proveïdors del Consorci Centre d’Estudis Demogràfics han de presentar les seves factures en format electrònic d’acord amb Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Presentació de factures

En el següent enllaç podreu presentar les vostres factures electròniques a nom del Consorci Centre d’Estudis Demogràfics:

Bústia de lliurament de factures

Generació de factures

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. En el següent enllaç trobareu informació sobre el diversos mecanismes per generar factures en aquest format públic:

Com crear e-factures

A la factura també ha de constar obligatòriament el nostre únic codi DIR3 (pels tres apartats: òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora): A09019032 i s’hauran d’omplir tots els camps possibles per tal que no hagin errors de lectura i es rebutgin.

Més informació

Marc jurídic en el portal Facturae podeu consultar la normativa de facturació electrònica.