Portal de transparència

Llocs de treball

PRINCIPIS DE LA CONTRACTACIÓ DEL CED (OTM-R)

OBERTA

S’encoratja la presentació de candidatures externes que permetin captar talent d’altres entorns i són especialment benvingudes les propostes d’investigadores.

TRANSPARENT

La selecció de la Comissió Avaluadora és objectiva. El procés de nominació garanteix la diversitat dels seus membres, l’equilibri de gènere, la presencia d’experts interns i externs al Centre altament qualificats i imparcials.

BASADA EN EL MÈRIT

Es té en compte una àmplia diversitat de criteris d’avaluació, en relació al lloc de treball que s’ofereix. Depenent del perfil específic de cada lloc, pot incloure (en ordre alfabètic i no jeràrquic)

 • Capacitat d’adquisició de fons per la recerca
 • Desenvolupament de projectes de recerca
 • Disposició per a la tutorització de personal investigador
 • Docència
 • Experiència de treball en un entorn internacional (incloent mobilitat)
 • Generació d’impacte social de la recerca bàsica
 • Gestió de la recerca i innovació.
 • Habilitats i experiència organitzativa
 • Transferència i intercanvi del coneixement.
 • Treball en equip

BASES DE CONTRACTACIÓ

Les persones candidates podran trobar fàcilment informació sobre:

 • organització
 • especificació del tipus de lloc de treball i data d’inici
 • perfil de carrera investigadora segons nomenclatura europea (R1-R4) amb les competències requerides i les desitjables per a cada lloc de treball
 • criteris de selecció basats en el coneixement i l’experiència professional
 • nombre de lloc oferts
 • condicions i lloc de treball, nivell salarial, tipus de contracte
 • oportunitats de desenvolupament professional i de carrera

Provisió de llocs de treball (Estadística contractes CED (OTM-R)

Contractació sense biaix de gènere: https://gender.cerca.cat/parcialitat-en-la-contractacio/


Tancades

Personal investigador Codi R401/2019

 1. Resolució convocatòria
  1. Post Announcement
  2. Post Application
 2. Llista de candidatures admessos i exclosos
 3. Resolució contracte

Técnic de suport a la recerca T301/2019

 1. Resolució convocatòria
  1. Bases convocatòria
  2. Post Announcement
  3. Post Application
 2. Llista de candidatures admessos i exclosos
 3. Resolució provisional
 4. Resolució contracte

Personal investigador Codi R301/2019

 1. Resolució convocatòria
  1. Post Announcement
  2. Post Application
 2. Llista de candidatures admessos i exclosos
 3. Resolució contracte

Postdoctoral researchers R201-02/2020

 1. Resolució convocatòria
 2. Post Announcement
 3. Post Application
 4. List of admitted and excluded candidates
 5. List of admitted and excluded candidates(2)
 6. Resolució contracte R201
 7. Resolució contracte R202

Técnic de suport a la recerca T301/2020

 1. Resolució convocatòria
  1. Bases convocatòria
  2. Post Announcement
  3. Post Application
 2. Llista de candidatures admesos i exclosos
 3. Resolució contracte
 4. Resolució comissió

Postdoctoral researchers R203-04/2020

 1. Resolució convocatòria
 2. Post Announcement
 3. Post Application
 4. MINEQ Admitted_excluded final_list
 5. Resolució Comissió
 6. Resolució contracte R203
 7. Resolució contracte R204

Research positions R301-02/2021

 1. Resolució convocatòria
 2. Post Announcement
 3. Post Application
 4. List of admitted and excluded candidates
 5. Resolucio Comissio _ R301-02_2021

Llocs predoctorals R101-03/2021

 1. Resolució convocatòria DEMOS CED_R101-03_2021
 2. Anunci de la convocatòria DEMOS CED
 3. Imprès de sol.licitud DEMOS CED
 4. P01.009 Relació d’admesos_DEMOS_Signada
 5. Relación candidatos_Fase entrevista_Firmada
 6. Resol. Conv._DEMOS_R101-03_2021_Firm
 7. P01.012 Resolució contracte_CTR103_2021
 8. P01.012 Resolució contracte_CTR101_2021
 9. P01.012 Resolució contracte reserva DEMOS R104_2021